Voor officiële identiteitsbewijzen is het verplicht een pasfoto te gebruiken die voldoet aan zogenaamde ‘biometrische’ eisen. Deze eisen zijn opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door het instellen van deze standaard is een geautomatiseerde analyse van pasfoto’s mogelijk.

De acceptatiecriteria voor pasfoto’s gaan onder andere over de afmeting, kwaliteit, houding en gezichtsuitdrukking. De criteria worden gecontroleerd met verschillende hulpmiddelen, zoals de officiële fotomatrix van het ministerie, een sjabloon en speciale software. Als je pasfoto niet aan de biometrische eisen voldoet, wordt deze resoluut door de overheidsinstantie, zoals de gemeente, afgewezen.

Een biometrische pasfoto heb je nodig voor een groot aantal identiteitsbewijzen. Dit zijn bijvoorbeeld je paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. De foto te laten voldoen aan alle eisen die de overheid stelt, kan best complex zijn. Er moet op veel dingen gelet worden. Als er een ding niet klopt, dan wordt deze niet geaccepteerd.  Daarom laten de meeste mensen hun pasfoto maken in een online fotoautomaat, bij een professionele fotograaf of in een pasfotohokje. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw pasfoto niet wordt afgewezen.

Officiële eisen aan je biometrische pasfoto in vogelvlucht

Foto’s die voor officiële documenten gebruikt worden, moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Wij zetten deze criteria graag even op een rijtje.

  • Er mag geen schaduwvorming in de achtergrond of in het gezicht voorkomen
  • De achtergrond moet egaal zijn in de kleuren lichtgrijs, lichtblauw of wit
  • Het hoofd is midden in het beeld en met de schouders recht naar voren afgebeeld
  • De ogen op gelijke hoogte van elkaar en de blik gericht op de camera
  • Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan.
  • De foto is in kleur en scherp, toont voldoende contrast en is gelijkmatig belicht
  • De kleurstelling van het gezicht is natuurlijk
  • Alleen om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen mag het hoofd bedekt
  • Kin tot haarlijn is 58 – 67% van de foto (Ideaal: bovenste tot onderste groene lijn)
  • De officiële afmetingen zijn 3,5 x 4,5 cm

Er zijn vele eisen aan een officiële pasfoto waaraan de foto moet voldoen, zodat deze foto voor een paspoort of identiteitsbewijs erkend wordt. De verschillende punten worden hieronder in detail beschreven. De verschillende regels  en de fouten die te vermijden zijn, worden aan de hand van de Fotomatrix 2007 van het ministerie van Binnenlandse Zaken beschreven.

Fotokwaliteit

De kwaliteit van een pasfoto die voor een officieel document gebruikt wordt, moet aan een aantal specifieke eisen voldoen. Eerst en vooral moet er voor alle officiële documenten een kleurenfoto gebruikt worden. De foto moet scherp en gedetailleerd zijn en de contrasten moeten goed te onderscheiden zijn. De pasfoto moet een natuurlijk beeld geven van hoe de persoon er in werkelijkheid uitziet en de gelijkenissen moeten heel duidelijk waarneembaar zijn. Beschadigde foto’s, kopieën en bewerkte foto’s zullen voor officiële documenten nooit aanvaard worden. De foto moet in goede staat zijn en afgedrukt zijn op hoogwaardig, glad fotopapier. De foto moet minimaal 400 dpi zijn.

FotokwaliteitFotokwaliteitFotokwaliteit

Achtergrond

Als een pasfoto gebruikt moet worden voor een officieel document is ook de achtergrond van de foto belangrijk. De kleuren van de achtergrond mogen variëren van lichtgrijs naar lichtblauw of wit. Er mag echter geen combinatie van deze kleuren gebruikt worden: de achtergrond moet uit één kleur bestaan en er mag geen kleurverloop tussen deze kleuren te zien zijn. Andere kleuren dan deze zijn helemaal niet toegestaan. Het is ook belangrijk dat de achtergrond van de pasfoto egaal is. Er mogen geen schaduwen of andere storende elementen op de achtergrond te zien zijn. Tenslotte moet er op de foto ook voldoende contrast zijn tussen het hoofd en de achtergrond.

AchtergrondAchtergrondAchtergrond

Weergave gezicht

Uiteraard moet het gezicht op een pasfoto duidelijk zichtbaar zijn, maar dit is niet alles. Ook hier worden een aantal bijkomende specifieke eisen gesteld. Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn. Haarlokken die bijvoorbeeld voor het gezicht vallen, worden niet toegestaan, ook niet als dit de normale haarstijl is. Het hoofd moet onbedekt zijn. Men mag dus bijvoorbeeld geen hoed of pet dragen op een officiële pasfoto. Voor bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen bestaan er wel uitzonderingen. Een ander belangrijk aspect zijn de ogen: deze moeten volledig zichtbaar zijn. Oren hoeven niet zichtbaar te zijn. Deze mogen bijvoorbeeld door het haar bedekt worden. De breedte van het gezicht daarentegen moet wel duidelijk zijn.

Weergave gezichtWeergave gezichtWeergave gezicht

Houding

Op een pasfoto die voor officiële doeleinden moet gebruikt worden, is ook de houding belangrijk. Het hoofd moet duidelijk recht naar voren gericht zijn. Dit betekent dat het hoofd bijvoorbeeld niet lichtjes naar links of naar rechts gedraaid mag zijn en dat het ook niet voorover of achterover gebogen mag zijn. Het hoofd mag ook niet gekanteld zijn op de foto en de ogen moeten zich op een horizontale lijn bevinden. Niet alleen het hoofd moet qua houding aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen, ook de schouders moeten recht op de foto staan. Zichtbare ondersteuningen zijn geheel verboden op een officiële pasfoto.

HoudingHoudingHouding

Uitdrukking gezicht

Niet alleen aan de weergave van het gezicht, maar ook aan de uitdrukking op het gezicht worden een aantal eisen gesteld als deze pasfoto voor een officieel document moet gebruikt worden. Het is belangrijk dat men op een officiële pasfoto een neutrale blik heeft. Eigenlijk mogen er dus op een officiële foto helemaal geen emoties te lezen zijn op het gezicht. De persoon moet zo neutraal mogelijk kijken. Op een officiële foto moet er recht in de camera gekeken worden. Het is dus verboden om omhoog of schuin te kijken. De mond moet gesloten zijn. Een brede glimlach is niet toegestaan op een officiële foto.

Uitdrukking gezichtUitdrukking gezichtUitdrukking gezicht

Bril

Als iemand een bril draagt, mag hij die uiteraard aanhouden op een officiële pasfoto. Deze foto moet immers een natuurlijk beeld geven van hoe iemand er in werkelijkheid uitziet. Er worden echter wel eisen gesteld aan de manier waarop een bril gedragen wordt. Eerst en vooral moeten de ogen volledig zichtbaar zijn. Een zonnebril of een bril waarvan de glazen niet volledig doorschijnend zijn, worden niet toegestaan op een officiële foto. Zorg er ook voor dat de brilmontuur niet een deel van de ogen verbergt. Ook schaduwen door de brilmontuur zijn verboden. Een ander punt waar er aandacht dient aan besteed te worden is dat er geen verstorende reflectie mag te zien zijn in de glazen van de bril.

BrilBrilBril

Belichting

Omdat een pasfoto die voor een officieel document gebruikt wordt zo duidelijk mogelijk moet zijn, worden aan de belichting ook een aantal specifieke eisen gesteld. Wat vooral belangrijk is, is dat de foto een gelijkmatige belichting heeft. Het ene deel van de foto mag dus niet helderder of donkerder zijn dan het andere deel van de foto. Daarnaast is het ook belangrijk dat de foto niet onder- of overbelicht is. Hierdoor wordt het gezicht immers vaak te donker of te helder weergegeven. Let er ook op dat er in het gezicht of op de achtergrond geen schaduwen te zien zijn. Ook reflecties op de foto, bijvoorbeeld in het gezicht, op het voorhoofd of door accessoires zijn verboden.

BelichtingBelichtingBelichtingBelichtingBelichting

Positionering

Ook de positionering van het gezicht is op een officiële pasfoto van groot belang. Ook hiervoor moet er dus rekening gehouden worden met bepaalde eisen. Het is uiteraard belangrijk dat het hoofd volledig op de foto wordt afgebeeld. Als het hoofd te hoog of te laag op de foto gepositioneerd staat, zit de kans erin dat dit niet helemaal op de foto staat. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een deel van het haar of een deel van de schouders niet zichtbaar is. Het hoofd moet ook centraal in het midden staan op een officiële pasfoto. Als het hoofd teveel naar links of teveel naar rechts staat, zal de foto niet aanvaard worden voor officiële documenten.

PositioneringPositioneringPositionering

Uitzondering: godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen

Er bestaan uitzonderingen zijn voor het dragen van een hoofddeksel op een foto voor officiële documenten omwille van godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. Als het omwille van godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen niet toegestaan is om het hoofd onbedekt te laten, is het dus toegestaan om ook op een officiële foto een deel van het hoofd te bedekken. Als men immers vanwege deze redenen altijd iets op het hoofd draagt, geeft dit ook het beste weer hoe iemand er in werkelijkheid uitziet. Er moet er wel altijd voor gezorgd worden dat het gezicht volledig zichtbaar is op deze officiële foto.

Uitzondering: godsdienstige of levensbeschouwelijke redenenUitzondering: godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen

Uitzondering: Fysieke of medische redenen

Vanwege fysieke of medische oorzaken is het niet altijd mogelijk om te voldoen aan alle biometrische eisen die de Rijskoverheid stelt aan officiële pasfoto’s. Er kunnen daarom uitzonderingen worden gedaan aan de criteria voor acceptatie van de pasfoto. Bij twijfel moet de aanvrager een verklaring van een bevoegde arts of instelling overhandigen.

Uitzondering: kinderen onder de 6

Omdat het voor kinderen onder de zes jaar vaak moeilijk is om aan alle vereisten qua houding en gezichtsuitdrukking te voldoen voor een officiële foto, zijn er ook voor hen enkele uitzonderingen. Voor wat betreft de houding mag het hoofd gerust iets gekanteld zijn en hoeven de ogen niet op een horizontale lijn te staan. Ook de schouders hoeven niet noodzakelijk recht op een officiële foto te staan. Voor wat betreft de gezichtsuitdrukking is een neutrale blik bij kinderen onder de zes jaar niet echt nodig, ze moeten niet recht in de camera kijken en de mond hoeft niet gesloten te zijn.

Uitzondering: kinderen onder de 6Uitzondering: kinderen onder de 6

Wel of niet toegestaan op een officiële pasfoto

Er zijn heel wat vereisten waar een pasfoto moet aan voldoen als deze voor officiële doeleinden gebruikt moet worden. Vaak is er onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag. In deze tabel zie je in een overzicht het antwoord op de meestgestelde vragen.

Wat Toegestaan?
Baard Ja
Pruik Ja
Verandering van kapsel Ja
Lange pony Ja, maar niet te lang; ogen en gezicht moeten volledig zichtbaar zijn
Kind met ogen dicht Nee
Af en toe een bril Ja. Aanvrager mag zelf kiezen: wel of geen bril
Sonde Ja
Lippenstift of andere make-up Ja
Piercings of tattoo(s) in gezicht Ja
Oorbellen Ja
Cap of pet Nee, hoofd alleen bedekken o.b.v. godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen
Dezelfde foto als in voorgaande document Bij voorkeur niet