Fotomatrix Model 2007

Het meest belangrijke document in verband met de vooropgestelde eisen waar een pasfoto voor een Nederlands paspoort moet aan voldoen is het Fotomatrix Model 2007. Hierin vind je alle acceptatiecriteria waar een pasfoto moet aan voldoen voor Nederlandse reisdocumenten.

Door wie en waarom werd dit Fotomatrix Model 2007 opgesteld?

Dit uitgebreide document werd opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de bedoeling een duidelijk overzicht te geven hoe een officiële pasfoto er moet uitzien en aan welke vereisten deze pasfoto precies moet voldoen. Enkel als de pasfoto aan alle criteria voldoet die in dit Fotomatrix Model 2007 werden opgenomen, zal deze door de gemeentelijke diensten worden aanvaard om jouw paspoort te maken.

Dit document werd opgesteld als basisdocument voor professionals die pasfoto’s nemen. Maar als je zelf online jouw pasfoto’s maakt, kan je het uiteraard net zo goed raadplegen om er zeker van te zijn dat jouw zelfgemaakte pasfoto aan alle eisen voldoet.

Wat vind je terug in dit document?

In het document wordt aan de hand van negen categorieën op een duidelijke manier weergegeven aan welke criteria een officiële pasfoto moet voldoen.

Deze categorieën zijn:

  • Maatvoering
  • Fotokwaliteit
  • Achtergrond
  • Weergave gezicht
  • Houding
  • Uitdrukking
  • Bril
  • Belichting
  • Positionering

Eerst en vooral wordt per categorie een duidelijk overzicht gegeven van alle acceptatiecriteria. Voor wie deze criteria nog niet helemaal duidelijk zijn, wordt ook een toelichting gegeven. Het Fotomatrix Model 2007 bevat ook tal van voorbeelden van pasfoto’s zodat je bij de criteria en de omschrijving ook een visuele voorstelling hebt van goede of slechte foto’s.

In het Fotomatrix Model 2007 worden ook de drie uitzonderingsbepalingen besproken, namelijk het bedekken van het hoofd wegens religieuze of levensbeschouwelijke redenen, uitzonderingen wegens fysieke en medische redenen en pasfoto’s voor kinderen jonger dan zes jaar.

Het volledige Fotomatrix Model 2007 kan je hier raadplegen: Fotomatrix