Positionering

Op een officiële pasfoto moet het hoofd van de persoon zowel in de breedte als in de lengte precies in het midden staan van het oppervlak van de foto en volledig afgebeeld worden. Het gezicht moet met andere woorden gecentreerd staan op de foto. Dit moet op de pasfoto immers volledig te zien zijn. Voor personen met een bijzonder grote haardos is het toegestaan dat deze haardos niet helemaal afgebeeld wordt.

Voorbeelden

Positionering bij officiële pasfoto's 1Positionering bij officiële pasfoto's 2Positionering bij officiële pasfoto's 3

V.l.n.r.: 1. goede foto, 2. niet gecentreerd, 3. niet gecentreerd, 4. hoofd te hoog, 5. hoofd te hoog, 6. hoofd te laag.

De eerste foto geeft een weergave van een perfecte positionering van het hoofd. Zowel in de lengte als in de breedte van het oppervlak van de foto staat het hoofd perfect in het midden afgebeeld. De persoon heeft een baard, maar dit vormt geen probleem voor een officiële pasfoto want het gezicht is duidelijk herkenbaar. Op de tweede en de derde foto staat het hoofd niet horizontaal gecentreerd. Het hoofd van de persoon op de vierde foto staat verticaal niet gecentreerd waardoor het veel te hoog op de foto wordt afgebeeld.

De vijfde en de zesde foto voldoen helemaal niet aan de acceptatiecriteria voor wat betreft de positionering van het hoofd. Het hoofd van de eerste persoon staat veel te hoog, dit van de tweede persoon staat dan weer te laag.