Wel of niet toegestaan op een officiële pasfoto

Er zijn heel wat vereisten waar een pasfoto moet aan voldoen als deze voor officiële doeleinden gebruikt moet worden. Vaak is er onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag. Wij geven hierbij enkele tips.

Heb je normaal een baard, dan mag je gerust met je baard op een officiële pasfoto. Je kapsel hoeft niet noodzakelijk nog hetzelfde te zijn. Zorg er wel voor dat de pony niet te lang is, zodat je ogen en gezicht duidelijk zichtbaar zijn. Als je een pruik draagt in het dagelijks leven, dan mag je die ophouden. Draag je slechts af en toe een bril, dan mag je kiezen of je deze aanhoudt op een officiële pasfoto. Heb je een sonde, dan is het geen probleem als deze op een officiële pasfoto te zien is.

Piercings in het gezicht of oorbellen mag je gerust inhouden. Op een officiële pasfoto mag je lippenstift of make-up dragen. Eén of meerdere tattoos in het gezicht zijn helemaal geen probleem op een officiële pasfoto. Dit is immers een correcte weergave van hoe iemand eruit ziet. Voor kinderen onder de zes jaar gelden speciale uitzonderingen qua houding en gezichtsuitdrukking. Let er echter wel op dat de ogen niet gesloten zijn.

Op een officiële pasfoto mag het hoofd niet bedekt zijn. Een cap of een pet is bijgevolg niet toegestaan. Er zijn wel uitzonderingen voor godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. In principe mag je dezelfde pasfoto gebruiken als vijf jaar geleden. Als voorwaarde geldt wel dat je gezicht nog goed lijkt op deze foto.

Wat is wel en niet toegestaan?

Wat Toegestaan?
Baard Ja
Pruik Ja
Verandering van kapsel Ja
Lange pony Ja, maar niet te lang; ogen en gezicht moeten volledig zichtbaar zijn
Kind met ogen dicht Nee
Af en toe een bril Ja. Aanvrager mag zelf kiezen: wel of geen bril
Sonde Ja
Lippenstift of andere make-up Ja
Piercings of tattoo(s) in gezicht Ja
Oorbellen Ja
Cap of pet Nee, hoofd alleen bedekken o.b.v. godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen
Dezelfde foto als in voorgaande document Bij voorkeur niet