Uitzondering: Kinderen jonger dan 6 jaar

Ook officiële instanties weten dat het niet altijd eenvoudig is een pasfoto te maken die perfect aan alle acceptatiecriteria voldoet van kinderen jonger dan zes jaar. Als kinderen jonger dan zes jaar zijn is het voldoende dat hun pasfoto enkel aan de minimumvereisten voldoet om als officiële pasfoto aanvaard te worden. Qua houding mogen voor kinderen jonger dan zes jaar volgende uitzonderingen gemaakt worden: ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’. Voor wat betreft de gezichtsuitdrukking zijn volgende uitzonderingen van toepassing: ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten houden’.

Voorbeelden

V.l.n.r.: 1 t/m 4 allemaal goed.

Deze vier foto’s van kinderen jonger dan zes jaar zijn correct. Alhoewel het hoofd van het kind op de tweede foto naar achteren gebogen staat zal deze foto toch als officiële pasfoto aanvaard worden. Deze voldoet immers aan alle andere minimumvereisten. Hetzelfde geldt voor de derde en de vierde foto. Het kind op de derde foto houdt de mond open en op de vierde foto staan de ogen niet op een horizontale lijn en houdt het kind de schouders niet recht, maar aan alle andere minimumvereisten wordt wel voldaan.