Houding

Zowel het hoofd als de schouders moeten op een pasfoto die voor officiële doeleinden gebruikt wordt recht en naar voren afgebeeld staan en de ogen van de persoon moeten op een horizontale lijn staan. Het hoofd van de persoon mag zeker niet in een bepaalde richting gekanteld zijn want dit kan problemen opleveren bij automatische gezichtsherkenning. Een pasfoto waarbij personen schuin of gekanteld afgebeeld staan, zal dan ook resoluut geweigerd worden. Uiteraard is het vaak moeilijk om baby’s rechtop op een foto te krijgen. Als dit nodig is, mogen het hoofdje en de schouders wat ondersteund worden, maar mag deze ondersteuning niet merkbaar zijn op de pasfoto. Als een hand ter ondersteuning gebruikt wordt, plaatst men deze dan ook het best onder de kleding van het kind.

Voorbeelden

V.l.n.r.: 1. goede foto, 2. hoofd achterover, 3. hoofd voorover, 4. hoofd scheef, 5. foto van opzij en schouders niet recht, 6. zichtbare ondersteuning.

Bovenstaand rijtje foto’s geven verschillende posities van het hoofd weer. Op de eerste foto houdt de persoon het hoofd mooi recht en dit is dan ook een perfecte foto om te gebruiken op een officieel document. Op de tweede foto houdt de persoon het hoofd te veel achterover en op de derde foto is het hoofd dan weer te veel voorovergebogen. Op de vierde foto in het rijtje houdt de persoon het hoofd te schuin.

De laatste twee foto’s voldoen ook helemaal niet aan de kwaliteitseisen qua houding. De eerste foto werd duidelijk van opzij genomen en bovendien staat de persoon niet recht op de foto. Bij de laatste foto is er een duidelijke ondersteuning te zien. Een oplossing hiervoor is de hand ter ondersteuning onder de kledij van het kind stoppen.