Achtergrond

De achtergrondkleur van een pasfoto die voor officiële doeleinden gebruikt wordt moet lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn. Andere kleuren worden echt niet toegestaan en pasfoto’s met een iets afwijkende kleur zullen dan ook meteen geweigerd worden. Daarnaast moet de achtergrond van de foto ook egaal en eenkleurig zijn. Op de achtergrond mag er geen verloop van kleuren te zien zijn en ook schaduwen op de achtergrond zullen leiden tot het afkeuren van de pasfoto.

Tussen de afbeelding van het hoofd en de achtergrond moet voldoende contrast merkbaar zijn. Als dit contrast niet duidelijk te zien is zal de foto te vaag worden weergegeven op het document.

Voorbeelden

Achtergrond van pasfoto's 1Achtergrond van pasfoto's 2Achtergrond van pasfoto's 3

V.l.n.r.: 1. goede foto, 2. niet-egale achtergrond, 3. achtergrond niet-eenkleurig, 4. achtergrond met kleurverloop, 5. foto met onvoldoende contrast, 6. foto met onvoldoende contrast.

De eerste foto in het rijtje voldoet duidelijke aan alle acceptatiecriteria voor een officiële pasfoto. De achtergrond is lichtgrijs, egaal en eenkleurig. Bij de tweede foto zijn er duidelijk schaduwen te zien op de achtergrond waardoor deze niet egaal is. De achtergrond van de derde foto is niet eenkleurig net zomin als de vierde foto. Op de laatste twee foto’s is er niet voldoende contrast te zien waardoor het geheel een nogal wat fletse indruk geeft die de duidelijkheid van de foto echt niet ten goede komt.