Uitzondering: Fysieke of medische redenen

Het kan zijn dat je op basis van fysieke of medische redenen geen pasfoto kunt maken volgens de officiële regels, die de overheid heeft opgesteld. Deze biometrische eisen aan pasfoto’s kunnen soms moeilijk toegepast worden bij mensen met een fysieke of medische aandoening. Daarom wordt voor deze mensen uitzonderingen gemaakt op de acceptatiecriteria. De uitzonderingen worden door de officiële instanties per geval bekeken en in overleg bepaald. Pasfoto’s die niet geheel voldoen aan alle eisen worden dan wel geaccepteerd.

Mocht er twijfel bestaan en de fysieke of medische toestand, dan behoudt de overheid het recht om een medische verklaring te vragen. Deze verklaring moet zijn onderschreven door een bevoegde arts of medische instelling. Deze moet je dan overhandingen aan de overheidsinstantie, waarop dan gekeken wordt op welke criteria een uitzondering kan worden gemaakt.